IVDIVO.MgUkraine.org

Перелік основних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність Метагалактичних Центрів України (в т.ч. фінансово-господарську):

1 Закон України «Про громадські об’єднання»  № 4572-17 від 22.03.2012р із змінами і доповненнями
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

2. Податковий Кодекс України № 2755-17 від 02.12.2010р., п.133.4, ст.133
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran10610#n10610

3. ПОСТАНОВА НБУ від 29.12.2017  № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. із змінами і доповненнями № 996-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5. Стандарти бухгалтерського обліку України

6. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436/95

7. Наказ Мінфіну «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» в редакції від
28.04.17р.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29062.html

8. Наказ Мінстату № 221 від 23.11.2016р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації»
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/221/221_2016.htm

9. Наказ Мінфіну від 13.01.2015  № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n21

10. трошки аналітики щодо звітності
https://www.prostir.ua/?kb=zvituvannya-dlya-ho-pro-yaki-zminy-majemo-znaty

З повагою,
Світлана Юркевич
Аватар ВЦ ІВ Іерархії ІВО 16262 ІВР Енергодар, ІВАС Іосіф Славія